VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Pro dodavatele:

 • právní poradenství při přípravě nabídky za účelem eliminace pochybení;

 • kontrola zadávacího řízení z pohledu jeho zákonnost (obsahová i formální stránka);

 • zastupování při jednání se zadavatelem (objasnění nabídky, JŘSU, atd.);

 • zastupování v námitkovém řízení;

 • zastupování v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před ÚOHS;

 • zastupování před správními soudy;

 • atd.

Pro zadavatele:

 • komplexní administrace jakéhokoliv zadávacího řízení;

 • příprava dílčích dokumentů pro zadávací řízení

 • zastupování v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před ÚOHS;

 • zastupování zadavatele při jednání s poskytovatelem dotace;

 • zastupování ve vyměřovacím řízení před finančním úřadem;

 • zastupování před správními soudu ať již v řízení proti ÚOHS nebo příslušným finančním úřadem;

 • atd.

Hospodářská soutěž

 • zastupování před příslušným orgánem ve věci povolení spojení soutěžitelů;

 • kontrola smluvní dokumentace s ohledem na možnost nezákonné dohody soutěžitelů;

 • zastupování před příslušným orgánem ve věci nedovolených dohod soutěžitelů;

 • zastupování před příslušným orgánem ve věci zneužití dominantního postavení na trhu;

 • poradenství k zákonu o významné tržní síle;

 • atd.

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button