O NÁS

Rychle Efektivně Diskrétně

Ať je případ jakýkoliv, vždy se snažíme dosáhnout nejlepšího možného řešení. Jsme inovativní, nevzdáváme se a bojujeme vždy a za všechny naše klienty.
Poskytujeme právní pomoc v různých oblastech práva, ale pokaždé na míru konkrétnímu klientovi tak, aby řešení nebylo nejen efektivní, ale i rychlé a hospodárné.
Chráníme soukromí našich klientů, naše služby jsou diskrétní.
Spolupracujeme s notáři, exekutory, daňovými poradci i detektivy. Našim klientům jsme schopni zprostředkovat právní pomoc a poradenství v oblasti práva Anglie a Walesu a v oblasti práva USA. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi na Slovensku a v dalších zemích EU.

Zakladatelé

JUDr. David Kojzar
kojzar@nkpartners.cz
+420 739 558 231

JUDr. David Kojzar se narodil v roce 1978 v Chomutově. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006. Svou praxi absolvoval nejprve na Exekutorském úřadě, poté získal zkušenosti jako asistent soudce u Obvodního soudu pro Prahu 1 a následně působil u Okresního státního zastupitelství v Kladně. Od roku 2010 působil jako samostatný advokát.
Od 1. 1. 2020 působí v NK Partners, advokátní kancelář, kteréžto je spoluzakladatelem.
Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na trestní právo, správní právo a přestupkovou agendu, azylové právo.

Mgr. Tomáš Nikš
niks@nkpartners.cz
+420 728 464 660

Mgr. Tomáš Nikš se narodil v Pardubicích v roce 1986. Právnickou fakultu University Karlovy v Praze dokončil v roce 2011.
Během studia, od roku 2008, spolupracoval s Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., kde také následně vykonával svou koncipientskou a advokátní praxi. V letech 2016 až 2019 byl advokátem VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.
Od 1. 1. 2020 působí v NK Partners, advokátní kancelář, kteréžto je spoluzakladatelem.
Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na závazkové a korporátní právo, veřejné zakázky, právo hospodářské soutěže a trestní právo.

JUDr. Alena Kojzarová
kojzarova@nkpartners.cz
+420 777 184 491

JUDr. Alena Kojzarová se narodila v Praze v roce 1982. V roce 2006 ukončila studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Svou advokátní praxi započala v kanceláři Sodomka Souček Jindra Mokrý, a od roku 2007 pak působila v kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.. Zde působila jako advokát do roku 2016. V letech 2016 až 2019 byla senior advokátem ve VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.
Od 1. 1. 2020 působí v NK Partners, advokátní kancelář, kteréžto je spoluzakladatelem.
Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na trestní právo, civilní právo a civilní proces, IT právo, autorské právo a práva duševního vlastnictví, pracovní právo.

Mgr. Šimon Mach
mach@nkpartners.cz
+420 606 283 689

Mgr. Šimon Mach se narodil v roce 1991 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2018. Již v průběhu studia získával praktické zkušenosti prostřednictvím spolupráce s VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., kde po ukončení studia spolupracoval jako advokátní koncipient.

Od roku 2023 působí v NK Partners, advokátní kancelář.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na trestní, rodinné a korporátní právo.

Spolupracujeme:

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button