COMPLIANCE PROGRAMY

Cíle našich compliance programů:

 • Ochrana právnické osoby, jejích statutárů, manažerů i zaměstnanců před trestněprávním postihem.
 • Minimalizace rizik spojených s účastí v hospodářské soutěži a eliminace možných sankcí od regulátorů.
 • Skutečně efektivní nastavení vnitřních pravidel fungování společnosti (pravidel chování mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem) a pravidel jednání navenek společnosti.

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Připravíme systém na míru Vaší společnosti, žádné předpřipravené balíčky.
 • Pro malé podniky a startupy i pro velké korporace.
 • Kompletní příprava interní dokumentace, včetně etických a antikorupčních standardů.
 • Kontrola funkčnosti a nastavení stávajícího systému.
 • Pravidelná školení i školení ad hoc. Školení vždy připravujeme na míru a individuálně.
 • Gap analýza účinného zákona nebo chystané legislativní změny ve Vašem podniku.
 • Nastavení kontrolních mechanismů pro včasné a efektivní varování při selhání procesu.
 • Zastupování při , soudním řízení, trestním řízení i licenčním řízení, jakož i v dalších správních souvisejících s Compliance programem.
 • Nezávislé pravidelné nebo nahodilé testování implementace přijatých opatření včetně vydání doporučení v závěrečné zprávě

Školení

Naši zkušení profesionálové připraví školení na míru Vašim potřebám.

Školíme jak v oblasti trestního práva v rámci compliance programů tak i v oblasti veřejných zakázek, hospodářské soutěže, kartelů a nekalé soutěže. Vše co potřebujete vědět pro Vaše úspěšné podnikání. Školíme jak statutární zástupce, manažery, obchodníky tak i zaměstnance. Školíme jak soukromý, tak i veřejný sektor. Školení lze v jakémkoliv počtu účastníku. Školení lze realizovat jak u Vás v podniku, tak i u nás v pražské kanceláři, případně v dalších městech ČR (nabízíme školení v našich prostorách v Brně a Ostravě)

Kontaktujte nás a domluvte si školení na míru (kontaktní formulář) anebo si vyberte z našeho balíčku základních školení:

Základy trestního práva a compliance
Cena od: 6.000 Kč bez DPH

Rozsah 2 hodiny
Základy compliance
Základy trestního práva
Protikorupční zásady
Etické standardy v podnikání
Mantinely obchodního vyjednávání z pohledu trestního práva

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž
Cena od: 6.000 Kč bez DPH

Rozsah 2 hodiny
Jak podat nabídku a vyhnout se chybám
Zásady vyjednávání z pohledu zákona o veřejných zakázkách
Základy řízení u ÚOHS a rizika spojená s řízením
Kartely a nedovolené dohody
Obecné zásady vyjednávání a konkurenčního boje z pohledu práva

Compliace a Hospodářská soutěž
Cena od: 9.000 Kč bez DPH

Rozsah 3 hodiny
Základy compliance
Základní zásady trestního práva z pohledu podnikání
Mantinely obchodního vyjednávání z pohledu trestního práva
Rizika spojená s veřejnými zakázkami a jak je eliminovat
Hospodářská soutěž a jak se vyhnout rizikům spojeným s nedovolenými dohodami
Obecné zásady vyjednávání a konkurenčního boje z pohledu práva
Etické a protikorupční standardy

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button