TRESTNÍ PRÁVO

 • zajištujeme komplexní obhajobu fyzických a právnických osob v rámci trestního řízení

 • příprava a posouzení interní dokumentace pro podnikatele s ohledem na trestní odpovědnost

 • školení pro zaměstnance/členy statutárního orgánu z důvodu řádné aplikace interních předpisů

 • právní poradenství při posouzení obchodní transakce z pohledu trestního práva

 • pomoc před zahájením trestního stíhání za účelem jeho eliminace

 • příprava podkladů při dožádání PČR

 • právní pomoc při podání vysvětlení

 • zatupování poškozeným v trestním řízení

 • pomoc při vydání vydávání zajištěných věcí

 • zastupování/obhajoba při hlavním líčení

 • uplatnění řádných a mimořádných opravných prostředků

 • uplatnění náhrady škody za nezákonný úřední postup

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button