OBČANSKÉ PRÁVO

  • příprava smluv dle individuálních požadavků

  • revize smluvní dokumentace

  • uplatnění náhrady škody

  • vymáhání pohledávek

  • uplatnění práv z vadného plnění

  • zastupování před obecnými a rozhodčími soudy

  • zastupování v exekučním řízení

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button