IT A AUTORSKÉ PRÁVO

  • příprava a revize licenčních smluv

  • příprava smluv na vývoj, implementaci a distribuci SW

  • úprava právních vztahů na internetu

  • registrace a převody internetových domén

  • zastupování při neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button