MÉDIA A ČLÁNKY

Aktuality:

 • Od 1. ledna 2020 platí přísnější pravidla pro stavbu rodinných domů nad 350 m2. Rodinné domy mají mít podle nové evropské směrnice o pětinu nižší energetickou spotřebu než současné domy.
 • Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2020 rozšíří na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy.
 • Od ledna 2020 mají zaměstnanci nárok na vyšší diety v případě cesty do 23 zemí. Změny se týkají i několika evropských zemí, včetně zemí Evropské unie.
 • Od 1. ledna 2020 stát zavádí plně funkční elektronické dočasné pracovní neschopnosti, takzvané eNeschopenky…
 • Od ledna 2020 se také zvýší minimální mzda o 1250 korun ze současných 13 350 na 14 600 korun.
 • Od 1. dubna 2020 vstupuje v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která posiluje postavení spotřebitele vůči telekomunikačním operátorům. Umožní přejít od jednoho operátora k druhému do dvou pracovních dnů od zažádání. Do roku 2019 platila lhůta 10 dnů.
 • Od 1. dubna 2020 vzniknou dva nové policejní útvary – Národní kriminální úřad a v rámci něj Centrální analytické pracoviště (názvy jsou zatím jen pracovní).
 • Od května 2020 nás čeká třetí a čtvrtá vlna EET.
 • 30.7.2020 začala platit část tzv. Velké novely Zákoníku práce.
 • 1.1.2021 začne platit další část novely Zákoníku práce (sdílené pracovní místo).
 • 1.1.2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích.
 • ESLP rozhodl že důvodem podjatosti soudce je příbuzenská vazba na advokáta, který je zaměstnancem kanceláře zastupující jednu ze stran (Koulias vs. Kypr).
 • Rušivé jednání cestujícího v letadle je podle SDEU „mimořádná okolnost“, na základě které se dopravce může zprostit povinnosti poskytnout náhradu za významné zpoždění letu (C-74/19).
 • OD 1.1.2020 nabyla účinnosti “velká” novela Zákona o obchodních korporacích, podívejte se s námi na změny, které Vás a Vaši korporaci čekají. Více
 • Na podzim loňského roku Nejvyšší státní zastupitelství vydalo novou metodiku pro posuzování Compliance programů… Více

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button