PRACOVNÍ PRÁVO

  • příprava a revize pracovněprávní dokumentace (smluv, interních předpisů)

  • poradenství při ukončení pracovního poměru nebo dohod uzavřených mimo pracovní poměr

  • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

  • poradenství při uplatnění náhrady škody

  • zastupování v pracovněprávních sporech

  • poradenství při jednání se zaměstnancem/zaměstnavatelem/odbory/orgány státní správy

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button