RODINNÉ PRÁVO

  • příprava tzv. předmanželských smluv
  • zastupování při rozvodovém řízení
  • vypořádání společného jmění (manželů)
  • úprava poměru k nezletilým dětem a stanovení výživného k nim
  • úprava vyživovací povinnosti manžela a/nebo zletilých dětí

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button