Služby

Trestní právo

Zajištujeme komplexní obhajobu fyzických a právnických osob v rámci trestního řízení.

VÍCE

Občanské právo

Příprava smluv dle individuálních požadavků. Revize smluvní dokumentace.

VÍCE

IT a autorské právo

Příprava a revize licenčních smluv. Příprava smluv na vývoj, implementaci SW.

VÍCE

Pracovní právo

Příprava a revize pracovněprávní dokumentace (smluv, interních předpisů.

VÍCE

Rodinné právo

Příprava tzv. předmanželských smluv. Zastupování při rozvodovém řízení.

VÍCE

Dopravní nehody a přestupky

Zastupování účastníka dopravní nehody. Řešení řízení pod vlivem návykové látky.

VÍCE

Spolky a nadace

Komplexní poradenství neziskovým organizacím (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, atd.).

VÍCE

kORPORÁTNÍ PRÁVO

Založíme Vám jakoukoliv společnost (v případě společnosti s ručením omezeným (od 12.000 Kč bez DPH).

VÍCE

iNSOLVENCE

Posoudíme vhodnost zahájení insolvenčního řízení pro dlužníky – podnikatele i nepodnikatele.

VÍCE

Veřejné zakázky

Právní poradenství při přípravě nabídky za účelem eliminace pochybení.

VÍCE

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zastupování ve všech druzích správních řízení. Zastupování ve stavebním řízení.

VÍCE

ÚSCHOVY

Máte v úmyslu koupit nemovitost nebo podíl v obchodní společnosti?

VÍCE

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button