ÚSCHOVY

Co je to advokátní úschova?

Máte v úmyslu koupit nemovitost nebo podíl v obchodní společnosti?

Chcete zajistit, aby Vaše finanční prostředky byly prodávajícímu zaplaceny až po převedení vlastnického práva?

Chcete zajistit, aby Vaše nemovitost nebo obchodní podíl byl převeden na kupujícího po zaplacení finančních prostředků?

Nejjednodušším způsobem, jak zajistit Vaše postavení, ač již jste kupující nebo prodávající, je využití advokátní úschovy.

Jak probíhá advokátní úschova?

V kupní smlouvě/smlouvě o převodu obchodního podílu stanovíte, že zaplacení ceny bude probíhat prostřednictvím advokátní úschovy.

Ve smlouvě o advokátní úschově bude uvedeno, že finanční prostředky budou po uzavření kupní smlouvy/smlouvy o převodu obchodního podílu zaplaceny na účet advokáta.

Jakmile budou finanční prostředky na účtu advokáta, advokát zašle příslušnému katastrálnímu úřadu/obchodnímu rejstříku návrh na změnu.

Poté, co dojde k dohodnuté změně, advokát vyplatí finanční prostředky prodávajícímu.

Pokud by ke změně nedošlo, finanční prostředky jsou vráceny kupujícímu.

Cena

Jsme schopni Vám poskytnout komplexní služby s Vaší obchodní transakcí, pokud byste však měli zájem pouze o provedení úchovy, cena činí 4000,- Kč bez DPH.

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button