30.7.2020 začala platit část tzv. Velké novely Zákoníku práce.

1.1.2021 začne platit další část novely Zákoníku práce (sdílené pracovní místo).

1.1.2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích.

ESLP rozhodl že důvodem podjatosti soudce je příbuzenská vazba na advokáta, který je zaměstnancem kanceláře zastupující jednu ze stran (Koulias vs.Kypr).

Rušivé jednání cestujícího v letadle je podle SDEU „mimořádná okolnost“, na základě které se dopravce může zprostit povinnosti poskytnout náhradu za významné zpoždění letu  (C-74/19).

Share This
Call Now Button